Сараднички час Историје и Ликовне културе одржан 4.11.2020. године

Сараднички час Историје и Ликовне културе одржан 4.11.2020.године.
Наставница Историје Слађана Беговић и наставница Ликовне културе Дејана Живановић су у петом разреду
реализовале сараднички час и ученике додатно заинтересовале и мотивисале за Праисторијског човека и његову уметност.
Ученици су на гипсаним плочама приказали уметност праисторијског човека.