Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години можете преузети ОВДЕ
Препоруке за почетак образовно-васпитног рада можете преузети ОВДЕ
Индикатори и граничне вредности можете преузети ОВДЕ
Допис за ОШ и СШ – организација рада школа у 2021-2022. години можете преузети ОВДЕ