Израда лапбука

Ученици првог и другог разреда бројне разредне пројекте су реализовали кроз израду Лап бука