Документа школе

Правила понашања у установи образовања и васпитања
Скините документ

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства
Скините документ

Статут школе за 2024. годину
Скините документ

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности и материјалној одговорности ученика
Скините документ

Писане провере знања
Скините документ

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности
Скините документ

Информатор о раду школе за 2022. годину
Скините документ

Систематизација послова за 2022. годину
Скините документ

Статут школе за 2022. годину
Скините документ

Школски развојни план
Скините документ

Статут школе
Скините документ

Правила понашања за време онлајн наставе
Скините документ

Годишњи план рада школе
Скините документ