Моја школа

ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ“ се налази у Венчанима, у централној шумадијској општини – Аранђеловац.
Школа постоји од 1850. године и похађала су је деца из неколико околних села: Тулеж, Стрмово, Сибница, Пркосава.
Садашња зграда школе саграђена је 1968. године и располаже са 1200 квадратних метра корисне површине у матичној школи и око 300 квадратних метара у издвојеном одељењу у Тулежу.
Школа поседује десет учионица, кабинет за информатику, мултимедијалну учионицу, медијатеку, библиотеку, кухињу са трпезаријом.
Једна учионица је уступљена на коришћење предшколској установи.
Наставници су завршили семинаре активне наставе, грађанског васпитања, семинаре за описно оцењивање, семинаре из области методике наставе,
инклузивног образовања, дигитална учионица, нови програми наставе и учења, примена мултимедија у настави, развој критичког мишљења.  

Школа има традиционално добру сарадњу са локалном заједницом (СО Аранђеловац, МЗ Венчани), као и са привредним субјектима.
У сарадњи са локалном заједницом, и помоћу донаторима  реализовани су бројни пројекти значајни за школу од којих бисмо издвојили замену крова,
израду дренаже и комплетан пројекат енергетске ефикасности у обе школе  реконструкција  санитарног чвора у матичној школи на спрату и  у Тулежу.
Наша школа је реализовала пројекат за развој инклузивног образовања под називом  „Живимо и учимо заједно“,  спроведена су два
дводневна семинара и једна стручна трибина под називом „Школа по мери деце“ купљена су наставна средства, стручна литература за наставнике,
ученике и родитеље, обезбеђен рад стручњака  – логопеда.

Ученици традиционално учествују на школским, општинским такмичењима и републичким такмичењима на којима остварују запажене резултате.
Своје ликовне и литерарне радове представљају на изложбама и учествују на конкурсима. Остварена је успешна сарадња са
КУД „Шамот“ и спортским клубовима – велики број деце учествује у њиховим активностима и бави се спортом. Планови за будућност се односе на
унапређење образовно – васпитног рада, обезбеђење и коришћење савремених наставних средстава и иновативних метода у раду, уређење унутрашњег простора и школског дворишта.

ОШ “Веља Герасимовић”